El. parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis Ellame elektroninės parduotuvės taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes elektroninėje Ellameshop.eu parduotuvėje, ir elektroninėje Ellameshop.eu parduotuvėje prekes parduodančios UAB „Corpus Medica“ (toliau – Pardavėjas) teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai.

1.2. Prieš pradėdamas naudotis elektronine parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais, Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Įsigydamas prekes elektroninėje Parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis su šiomis Taisyklėmis susipažino ir jų laikysis.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje sudaroma elektronine forma ir  laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakymą, užpildęs užsakymo formoje privalomus laukus ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti”.

2.2. Pirkimo – pardavimo sutartis pradedama vykdyti tik nuo to momento, kai Pardavėjas  gauna patvirtinimą iš banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.

2.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra archyvuojama Pardavėjo duomenų bazėje.

2.4. Pirkti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai.

2.5. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje.

3. Prekių užsakymas

3.1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas prekes gali įsigyti be registracijos, išsirinkęs jam patinkančias prekes ir suformavęs prekių krepšelį. Suformavęs prekių krepšelį, Pirkėjas privalo suvesti būtinus duomenis pasirinktoms prekėms pristatyti (vardas, pavardė, adresas, telefono nr., elektroninis paštas bei papildoma informacija, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes).

3.2. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas ellame.lt, o Pirkėjui užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu yra išsiunčiamas patvirtinimas, kad užsakymas yra gautas ir pradedamas vykdyti.

3.3. Pirkėjui pasirinkus prekes apmokėti užsakymo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.

4. Prekių kaina ir apmokėjimas

4.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis. Į prekės kainą nėra įskaičiuota prekės pristatymo Pirkėjui kaina.

4.3. Pirkimo-pardavimo sutarties kainą sudaro visų perkamų prekių suma ir už prekių pristatymo paslaugą taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama.

4.4. Pirkėjas už elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu,  priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo.

4.5 Dėl vidinių likučių ir kitų priežasčių pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą ir įsipareigoja gražinti pirkėjau pinigus užsakymo atšaukimo dieną.

5. Prekių pristatymas

5.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus į Kuršių neriją prekės pristatomos už atskirus įkainius. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė prekių užsakymo formoje.

5.2. Prekės pristatomos prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.  Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas.

5.3. Jei prekių pristatymas ne dėl Pirkėjo kaltės ar su juo susijusių aplinkybių vėluoja daugiau kaip 30 darbo dienų ir šalims nepavyksta susitarti dėl prekių pateikimo terminų pratęsimo arba užsakytų prekių pakeitimo analogiškomis ar kitomis elektroninėje Parduotuvėje esančiomis prekėmis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, o Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus  per 5 kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas arba į kitą Pirkėjo pranešime apie Sutarties atsisakymą nurodytą Pirkėjo sąskaitą.

5.4. Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko (pvz. pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo ir pan.), Pardavėjas arba jo pavedimu Kurjeris papildomai susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo abiem šalims tinkamą naują pristatymo laiką. Už tokį pakartotinį prekių pristatymą Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti papildomo pristatymo mokestį. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų pakartotinį pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo, iš grąžinamos sumos išskaitydamas visų vykdytų prekių pristatymų mokesčius. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

5.5. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu prekės perduodamos Pirkėjui arba bet kuriam kitam Pirkėjo nurodytu adresu esančiam asmeniui. Pirkėjas patvirtina savo supratimą, kad bet kuris Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu esantis asmuo (toliau – Pirkėjo atstovas) bus laikomas tinkamu asmeniu priimti prekes.

5.6. Prekių priėmimo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista), prekių asortimentą, kiekį. Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie tai pažymėti Pardavėjo arba Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime (PVM sąskaitoje -faktūroje, krovinio važtaraštyje ar kitame analogiškame dokumente) bei surašyti ir kartu su Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės pažeidimų / neatitikimų aktą. Jei Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) neatliko šių veiksmų dalyvaujant Pardavėjui arba Kurjeriui, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl siuntos ir (ar) prekių išorinės išvaizdos pažeidimų, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimų. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai / neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.

5.7. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) be pastabų pasirašius siuntos pristatymo patvirtinimą (PVM sąskaitą -faktūrą, krovinio važtaraštį ar kitą analogišką dokumentą), laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių asortimentas, kiekis ybė atitinka pirkimo – pardavimo Sutarties sąlygas.

5.8. Prekės yra pristatomos ir į užsienį. Apie pristatymo laiką ir įkainius teirautis elektroniniu paštu info@ellame.lt.

6. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Įsigytų prekių elektorninėje parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo“ ir 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

6.2. Prekes, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija, Pardavėjas pakeičia arba priima atgal per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, kreipiantis ellameshop.eu kontaktų skiltyje nurodytais kontaktais. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos. Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.

6.3. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota), sugadinta ar pasikeitė jos išvaizda po pranešimo išiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.

6.4. Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos ir nėra užsakyta pagal specialų užsakymą. Prekes įsigytas pagal specialų užsakymą Pirkėjas gali grąžinti tik tada, kai prekės neatitinka kokybės reikalavimų. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

6.5. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti originalią prekės PVM sąskaitą -faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.

6.6. Kai Pirkėjui parduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Pirkėjas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu +370 37 370054 , o Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Pardavėjas per protingą, su Pirkėju suderintą terminą, pašalina trūkumus, o jų nepašalinus, Pirkėjas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

7. Atsakomybė

7.1. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

7.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

  8. Asmens duomenų tvarkymas

8.1. Pirkėjas formuodamas Užsakymą ir pažymėdamas jame varnelę ,,Aš perskaičiau ir sutinku su Privatumo politika”, patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslais.

8.2. Plačiau apie privatumo politiką rašoma ,,Privatumo politika”.

9. Asmens duomenų tvarkymas

9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.3. Kilus problemoms dėl elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pirkėjas turi kreiptis el.p. info@ellame.lt.